aramıza yollar

4 Entry Daha
düşük anlamlı, yarım bırakılmış bir söz öbeği olup bir şarkıya isim olarak verilmiştir.