arıların emiri

arapçası, emir'ül nahıl.
hz. ali'ye yakıştırılan bir yüceltme sıfatı.