aşkın gözü kördür kulakları da sağır

sevgiliyle ne yapıp ne yapamayacağı konusunda tereddütler yaşama durumu. sevgisini hangi sözle söylerse tam anlamıyla ifade edememe sorunudur.