astrolog

astoroloji ile ilgilenen ve bu sistem içinde tahminlerde yorumlarda bulunan müneccim, medyum da denen kişiler.