astrolog

astoroloji ile ilgilenen ve bu sistem içinde tahminlerde yorumlarda bulunan müneccim, medyum da denen kişiler.
astronom/astrofizikçi ile karıştırılmaması gereken, günümüz insanlığı için daha çok prim yapabilen insan