astropikal

tropikal bölgelere yakın, fakat daha yüksek bir enlemde olan. (bkz: tropikal iklim)