aşuk ile maşuk

ilkokulda her milli bayramda okula gelen ve çocukluğuma sıçan dans ikilisi . gelenek görünümlü korku itemi yapmışlar, nasıl bir kostüm abisi o her an şalvarına atıp kaçıracakmış görünümlü dansını da unutmadık.