atp

association of tennis players'ın kısaltması. erkekler tenisini yöneten kuruluş.
daha fazla bilgi için http://ayisozluk.com/lnk/atp
adenozin trifosfatın kısaltmasıdır.