atropos

kader tanrıçalarından hayat ipliğini kesen, insanın ölümünden sorumlu tanrıça.tabii yunan mitologyasında..
felsefede geri dönülmez anlamı da kullanılır.
islamda azrail meleğini eş değer gösterebileceğimiz yunan mitoloji tanrıçası aynı zamanda zeusun kızıdır kendileri.