av

karada, denizde, gölde evcil olmayan hayvanları vurma veya yakalama işi.