ayağını yorganına göre uzat

günümüzde bile geçerliliğini koruyan bir atasözü.
hem mikro (bireysel) hem de makro (ulusal/toplumsal) bazda...