ayla etkisi

farz et ki bir kişiyi çok iyi tanımıyorsun ama ona dair izlenimini oluşturan bir özelliğini iyi biliyorsun, ha işte o an bu izlenimden genel bir değerlendirmeye gittiğinde gerçekliği olmayan bariz bir yargı hatasına varılır... mesela cana yakın birinin zeki veya iyi sanılması gibi. politik karşılığı liberal eğilimli birinin pürü pak hümanist olması gibi de denebilir.
2 Entry Daha