baltık ülkeleri

eskiden sadece estonya, letonya ve litvanya'yı ifade etmesine rağmen sonraları "baltık denizi devletleri konseyi" adını alıp genişlemiştir.