balya

samanların bir araya getirilerek, bağlanması sonucu oluşan saman yığını.