barda içki almaya zorlanmak şeklinde beliren garson tacizi

en heterosundan, en baba gay bara kadar -müstensa barlar haricinde- geçerli olan, yer yer çirkeflikle çirkinlik sınırında dolaşan zor kullanma eylemsisi.

sırf daha çok bahşiş almak ya da mekan yönetiminin direktiflerini uygulamak adına müşteriye uygulanan bu şiddet, işkence olarak adlandırılan ezalı cefalı hüzzamlı hatta elem ve kederli ruh teşevvüşlerinin en temel sebebidir aslında. bu tür garsonların cirit attığı yerlere gidilmemesi toplum katında yapılabilecek en haysiyetli boykot şeklidir.