başkaldırı

insanın kendi öz haklarına yapılan haksızlık karşısında bireyin yada bir topluluğun bu haksızlığa karşı gösterdiği tepki sonucunda ortaya çıkan manevi güçtür.

(bkz: isyan )