baskın basanındır

düşmanına en beklemediği anda saldıran tarafın haklı eylemi. faka basmadığı* sürece tabi.