batı

arapçası, garp...
son 500 yıldır doğu'ya hükmeden efendilerin diyarı.

(bkz: doğu)
batının yine/"yeni" politikası, ekonomik ya da askeri tehdit içermekten öteye gitmemektedir. yönetenlerin kişisel tutumu olduğu düşünülse de yöneticileri seçen halkın çoğu olduğu unutulmamalıdır. ayrıca avrupa'da uygarlık kavramının gelişmişliğine rağmen 1. ve 2. dünya savaşlarının, 65 milyon kişinin ölümüyle sonuçlandığını hatırlamak gerekir. bunca yılık birikime rağmen savaşa bu kadar yatkın olunması uygarlığın zannedildiği ölçüde gelişmediğini göstermektedir. bir çok alanda ülkemiz uygarlaşamadı eleştirilerine maruz kalmasına rağmen milliyetçilik gibi olmasın ama türkiye cumhuriyeti bu anlamda çok daha uygar hareket etmiş ve savaş başlatan ülke durumuna düşmemiştir.