batıni

tanrı kelamının görünen manasından ( zahiri) ayrı olarak, görünmeyen, gizli bir mesaj da içerdiğine inanan ve bu içeriğin, ancak seçilmiş bir imam tarafından görülebilip, yorumlanabilecegini kabul eden kimse.
ıslamda 9. yy da ortaya çıkan batinilik akımları, 11. yy a kadar çeşitli kollara ayrılarak büyüyüp serpilmiş, iran'dan endülüs'e kadar tüm ıslam cografyasini etkilemiş, bu devirden sonra etkinliklerini kaybetmeye baslamışlardır.
kermatiler, sabbahiler, fatimiler ve günümüze kadar gelebilmeyi başarmış olan ismaililer ile dürziler, bu ezoterik inanç sistemi içinde sayılabilecek önemli gruplardır. *
2 Entry Daha