bdp milletvekili sırrı süreyya önder'in çevre duyarlılığı

sırrı süreyya önder, sözde müslümanlara unuttuklarını hatırlatan kişidir.

"hz. peygamber insanları ağaç dikmeye ve mevcut ağaçları korumaya sevketmiştir. onun ağaç dikmeye sevkeden, ağacın çevre ile ilgili ve ekonomik değerini gösteren pekçok hadisi vardır.[764] bazı ağaçlara ve özellikle hurma ağacına özel bir ilgisi olduğu bilinmektedir. hz. peygamber, bizzat kendisi ağaçlandırma faaliyetlerinde bulunmuştur. ormanlar te'sis etmiş, mevcut ormanları korumaya önem vermiştir. bir defada beş yüz hurma ağacı dikmiştir. eski bir orman yeri olan zurayb mevkiini yeniden ormanlaştırmıştır. bu bölge bu olaydan sonra, orman anlamına gelen "el-ğâbe" adıyla anılır olmuştur. belirli bölgeleri özel koruma altına almıştır. bunlar harîm (veya haram) ve himâ, yani yasak, korunan bölgeler olarak adlandırılmıştır. buralarda ağaçların kesilmesini, ot yolunmasını, kuş ve diğer hayvanların avlanmasını yasaklamıştır."
7 Entry Daha