bel bağlamak

birine ya da bir şeye güvenmek anlamı taşır.