benzin vardı da biz mi içtik

neo-padişahlık öncesi cumhuriyet döneminde kalmış olan eski siyasetçilerin düzeyini gösteren bir vecize.
sahibi ise, tabi ki:
(bkz: süleyman demirel)