bıçkın

cesur, haşarı, delikanlı çağında olan külhanbeylerine denir... kavgaya girmek gibi bir öncelikleri yoktur ama masaya konursada hayır demezler... "bıçkın delikanlı" deli dolu kavgalı gürültülü bir gençlik dönemi yaşayanları tanımlar