bilal'e anlatır gibi anlatmak

tanım: tane tane ve en anlaşılır biçimde anlatmak anlamında kullanılıyor.