bilim felsefesi

genel olarak bilim insanlarının önyargıyla yaklaştığı, felsefecileri "bilim düşmanı" olarak tanımlamasına neden olan felsefe dalı.
ancak kazın ayağı öyle değildir. bilim felsefesi, bilimi sürekli olarak revize etmiş, geliştirmiş ve daha "güvenilir" yöntemler uygulamasına neden olmuştur.