bir gerdek ritüeli olarak kanlı çarşaf

zifaf gecesi kapıda bekleyen tonla kalabalığın çığlık, alkış ve gürültü sesleri eşliğinde damattan beklediği namus mümessili.

bir dönem kana bulanmayan çarşaflar nedeniyle yatakta öldürülen gelinleri tanımıştık, sonra ertesi gün eşini boşayan damatları. ataerkil yapının mantık almayan bu dayatması yanında kadınlarla yatıp eş olarak bakire kadın arayan namuslu erkekleri de tanımış olduk.
bir arkadaşımın köyünde kanlı çarşaf tepsiye konur zılgıtlar eşliğinde köyde dolandırılırmış. ne kadar da erkek egemen sistem ürünü değil mi? böyle şeyleri duydukça insan yaşamak istemiyor
iğrenç bir gelenek.

ve ilişkiye girip karşındakini kanatıyorsun. ıyyyy