bistüri

(bkz: neşter )
cilltaltı dokuları kesmeye yarayan bir ucu çok keskin alet.