bok değil kaka

güzel bir ayar cümlesidir. var olan çirkin duruma güzel bir isim verince o durumu daha güzel gösterebileceğine inananlara söylenir.