bülbül

sesi güzel olan ötücü bir kuş.
hem arapça hem de farsçadan miras kalan iki ayrı eski adı daha var: andelib ve hezar. *

(bkz: kuş)