çaçaron

bir zamanlar, çok konuşan cazgır kadınlar için kullanılırdı.
meğer, italyanca kökenliymiş. geveze anlamında... *

(bkz: chiacchierone)