çağdaş yaşamı destekleme derneği

atatürkçü düşünce becerisi geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak amacını güden çağdaş yaşamı destekleme derneği, gönüllü çalışan bir sivil toplum örgütüdür.

kurucuları : (bkz: türkân saylan), (bkz: aysel celikel)'dir.