çakmak taşı

demir veya çeliğe sürtüldüğünde kıvılcım çıkartan bir tür kuvars.