çatlak

hakaret etmek amaçlı mecazi anlamda kullanılan kelimelerden bir tanesidir. (bkz: argo)
yer altındaki taş kütlelerinin basınç ve gerilim dolayısıyla yer değiştirmeden çatlayıp yarılması.