ceberrut devlet

yurttaşlarının temel haklarını hiçe sayan, bireylerin özgürlüklerine ve evrensel haklarına değer vermeden işleyen bir hukuk sistemini yürüten devlet modeli.
bu modelde, bireylerin birbirlerine karşı işlediği suçlarda yeterince hassas olmayan devlet aygıtı, devlete muhalif olan bireylerin kendisine karşı siyasal hareketlerinin tümünü suç olarak görür ve en ağır biçimde cezalandırır...
zorbadır...çünkü, eşit olmayan koşullarda, güçsüz bireylere gücünü kullanır.
haksızdır...çünkü, hak yeme hakkını kendinde görür...
canavardır... çünkü, korkudan nemalanır ve can alarak güçlenir...

(bkz: faşizm)
(bkz: muhbire ödül yasası)