cengiz han

gelmiş geçmiş en önemli ve dünya tarihinde iz bırakan moğol imparatoru (1167-1227).
annesinin türk, babasının moğol olduğu rivayet olunur.
asıl adının temüçin yani demirci olduğu sanılmaktadır. cengiz ise, tengiz yani deniz demektir.
orta asya türk-moğol kabilelerini biraraya getirmiş ve o zamanlar bilinen dünyanın büyük kısmını ele geçirmiştir.
zalimliği ile de ünlüdür.