cepheleşme

bir toplumsal ortamdaki farklı çıkarları temsil eden kesimlerin, grupların veya sınıfların, uzlaşma ve birlikte var olma çabası yerine, kutuplaşmayı artırıcı ve mutlak bir çatışmaya sürükleyici fikirlerinin ve eylemlerinin meyvesidir.
ama, tadı acıdır!
ne yiyene, ne de yedirene zevk verir!

(bkz: cephe)