ceset

ölmüş canlının dünyada bıraktığı kalıntı.
yaşam belirtisi göstermeyen beden,vücut .