çiçekli bitkiler

çiçek veren bitkilere verilen ad. diğer adı ise kapalı tohumlu bitkilerdir.* en belirgin özellikleri, çiçek açmaları*, tohum taslağının bir örtü ile örtülmüş olmasıdır. bildiğimiz çoğu bitki bu gruptadır. örnek olarak, muz ağacı, elma ağacı, kavak ağacı vb. verilebilir. çam ağacı, kara yosunu, atkuyruğu bitkisi, köknar ağacı vb. ise çiçekli bitkilerden değildir.

en çok türü bulunan familyası asteraceae'dir.* yolda gördüğünüz çoğu bitki ya asteraceae'den, ya da poaceae'dendir.