çile

yün veya orlon yumağına da verilen isim.
başa gelirse, çekilmek zorunda olan hede.*

(bkz: erbain)