cinsel davranış

cinsel yönelim den bağımsız olarak, kişinin hangi cinsle ne şekilde beraber olduğunu anlatan kavram. eşcinsel olup hayatında hiç eşcinsel ilişkiye girmemiş, sadece karşı cinsle ilişkiye girmiş kişiler, cinsel davranış bakımından karşıcinsel olurlar.