cinsellik ve şiddet içerikli obsesyonlar

bu dünyada cehennemi görmektir. bir gün kız kardeşinize cinsel içerikli bir şey hissedip hissetmediğinize emin olamazsınız bir başka gün çocukları taciz edip etmeyeceğinize. kalben ve aklen böyle bir eğiliminizin olmadığına emin olsanız da emin olma mekanizması bozulan ruh ya da beyin içinizi bir kurt gibi kemirir. bunlar toplumun bilinç altınıza armağan ettiği çöplerdir. 15 yaşınızdan beri sırf eşcinsel olduğunuz için size iğrenç bir sapık olduğunuzu söyleyen bir dünyanın yadigarıdır.