cisgender

biyolojik kimliği ile toplumsal kimliği aynı olan kişilere verilen isim. *

tam tersi için: (bkz:transgender)
sözlüğün bilmeye ihtiyacı olduğu kavram.