civelek taburu

osmanlı ordusunda yeniçerilere hizmet eden eşcinsellere “civelek” adı verilmiştir. savaşlarda ihtiyacı karşılamak üzere de bu tabur oluşturulmuştur. yeniçeriler bu taburdaki civeleklerin her birini sahiplenirlermiş.