çoban

insanları yönetenlere göre daha şanslı olan meslek grubu. hayvanlar hiç değilse eğitildiği şekilde davranmakta zorluk çekmezler, disiplin altına alınmaları daha kolaydır. insanlarsa aldıkları eğitimi hayatlarına aksettirmek konusunda daha fazla güdülmek zorundadır.
en meşhuru çoban sülüdür. artık toplum olarak sürü psikolojisini nasıl içselleştirmişsek, 6 kere giden nam-ı diğer morrison süleymanı, 7. defa yeniden getirmişizdir sürünün başına. biz o çobanın kavalını çok sevmişizdir.
keçi, koyun, inek vb. etinden ve sütünden yararlanılan hayvanları otlatan kişidir.