cognitive science

bilişsel bilimler (cognitive science) bünyesinde; felsefe (philosophy), yapay zeka (artificial intelligence), antropoloji (antropology), dil bilimi (linguistics), sinir bilimi (neuroscience) ve psikoloji (psychology) gibi altı temel disiplini barındıran çok disiplinli bir çalışma alanıdır. bu çok disiplinli alan özünde zihin ve beyin ayrımının olup olmadığını ve zihnin işleyiş süreçlerindeki dinamikleri açıklamayı hedefler.