çözelti

birbiriyle reaksiyona girmeyen en az iki maddenin birbiri içinde gözle görülmeyecek küçüklükte tanecikler halinde dağılarak homojen bir karışım oluşturması olayına çözünme, elde edilmiş olan karışımaysa çözelti denir.