çüğdürmek

kuyutu köşe bir yere işemek anlamındadır
also, it is trakya version of çövdürmek