cümle sonuna nokta yerine ç koymak

çoğunlukla işlerin yolunda gitmediği anlarda vukubulan yanlışlı devam hali.

hararetli, heyecanlı yazma durumunun yön verdiği ç ile bitirme hissiyatı, özünde bitememe ya da tamamen bitirme amacına da hizmet edebilir. herkeste bir dönem olmuşluğu vardır.
ara sıra a yerine caps lock'a basmak kadar olası bir eylemdir.