dacryphilia

gözyaşı/ağlamaktan cinsel haz alma durumu.