dadından yinmez

tadından yenmez deyişinin bozulmuş ama nisbeten sevimli hali.