dark bear'in kendisiyle ilgili olumsuz başlığı uçurması